Ευχέριος

Ευχέριος
(370 – Λιόν 450; μ.Χ.). Άγιος της Δυτ. Καθολικής Εκκλησίας. Διετέλεσε επίσκοπος Λιόν. Ασπάστηκε τον μοναχικό βίο, έγραψε ομιλίες, υπομνήματα στη Βίβλο και δοκίμια για την ασκητική ζωή. Το 411 παρευρέθηκε στη σύνοδο της Οράγγης. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”